U bent een kweker?


Met PupWelfare willen we een globaal beeld verkrijgen van alle puppy’s aangekocht of gefokt in België.
De verschillende aspecten bij het kweken van honden worden in kaart gebracht: het betreft dus geen onderzoek die zich individueel richt op kwekers, eigenaren of dierenartsen.
Algemeen kijken we naar de invloed van de fokomgeving op de gezondheid, het gedrag en de welzijn van puppy’s.
Alle verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk verwerkt en zullen enkel gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden.

Het project heeft als uiteindelijke doel het beschikbaar stellen van een hulpmiddel voor u als hondenkweker. Dit hulpmiddel zou ook uw activiteiten kunnen optimaliseren.

U heeft interesse in het project? Neem dan zeker contact op!