U bent dierenarts?


Oproep: We zoeken nog dierenartsen die hun steentje willen bijdragen aan het project! Lees Meer
Het PupWelfare project : een onderzoek naar welzijn van pups in België

Het PupWelfare project heeft als doel om factoren te identificeren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van in België verkochte pups kunnen beïnvloeden.

Het project zal hierbij de bedrijfsvoering van de verschillende types kwekers onderzoeken en in kaart brengen. Het uiteindelijk doel is het opstellen van een online hulpmiddel die fokkers in staat zal stellen om kwaliteitszorg en welzijn van pups te verbeteren.

Gezien het fokken van honden verschillende vakgebieden omvat (gezondheid, hygiëne, gedrag) werd het PupWelfare project opgevat als een multidisciplinaire samenwerking met onderzoekers van de universiteiten Gent, Luik en Namen. Het onderzoek zelf loopt over 4 jaar (2014-2018) en is het doctoraatsonderzoek van Pierre -Alexandre Dendoncker, afgestudeerd aan faculteit diergeneeskunde te Gent.

Het eerste deel van het project (gestart in oktober 2014) gebeurt in samenwerking met dierenartsen en bestaat uit een klinisch onderzoek en een gedragsscreening van pups. Dit wordt gecombineerd met een vragenlijst voor eigenaars. Dierenartsen die meewerken aan deze fase krijgen een opleiding over het protocol, alsook een financiële vergoeding voor hun medewerking.

Deze fase van het project biedt een mogelijkheid om op een anonieme manier data met betrekking tot gezondheid en gedrag van de pup, te combineren met vragenlijsten eigenaar en te vergelijken met de oorsprong van de pups (naargelang type fokker, al dan niet ingevoerd uit andere Europese landen)

De verder fases van het onderzoek zullen gebeuren bij de fokkers zelf, waarbij informatie wordt verzameld bij de verschillende categorieën van fokkers via (1) bedrijfsbezoeken, (2) enquêtes, (3) staalnames en observaties ter plaatse. Dit heeft als doel risicofactoren te bepalen op gebied van gezondheid, hygiëne, en gedrag, evenals hun relatieve impact.

Aan de hand van de resultaten uit de projectfases, beogen de onderzoekers een online tool te ontwikkelen en op die manier wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan Belgische hondenfokkers.

Wenst u graag mee te werken aan dit project, contacteer de doctoraatsonderzoeker van het project.