Project


Het PupWelfare project:

1) Waarom?

In België bezit naar schatting een op de vijf gezinnen een hond. Per jaar worden er ca. 150.000 nieuwe honden geregistreerd. Hun herkomst kan verschillend zijn: van privé eigenaars maar ook van asielen, handelaars, fokkers enz.

Met het project willen een globaal beeld verkrijgen van alle puppy’s aangekocht of gefokt in België. Door het uitvoeren van een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek willen we het verband nagaan tussen de oorsprong van puppy’s en het gedrag en de gezondheid ervan.

Het project heeft als uiteindelijke doel het ontwikkelen van een hulpmiddel voor hondenkwekers. Dit hulpmiddel zal ter beschikking gesteld worden van de hondenkwekers om hun activiteiten te optimaliseren.

2) Door wie?

PupWelfare is een gezamenlijk project van de afdelingen diergeneeskunde van de Universiteiten van Gent, Luik en Namen.
Het project verloopt over 4 jaar en is onderwerp van een doctoraatsonderzoek.
Het project wordt gesubsidieerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en 
de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. (contract 14/01 PUPWELFARE 1)