Personen


In PupWelfare willen we een globaal beeld verkrijgen van alle puppy’s aangekocht of gefokt in België.
Daarom worden er verschillende personen in het project betrokken, elk met een eigen specialisme.

PupWelfare is een gezamenlijk project van de afdelingen diergeneeskunde van de Universiteiten van Gent, Luik en Namen.